Co warto wiedzieć o kredycie studenckim?

Dla młodych osób ukończenie wyższych studiów może być szansą na znalezienie dobrej pracy. Edukacja na studiach wyższych sporo jednak kosztuje, w związku z czym części osób po prostu na nią nie stać. Czy w związku z tym muszą oni zrezygnować ze swoich planów? Na szczęście nie, gdyż już od kilka lat mogą korzystać z kredytu studenckiego. Co powinni o tym kredycie wiedzieć?

Kto może się o niego ubiegać?

Jest to kredyt przeznaczony dla studentów niezależnie od kierunku studiów i trybu studiowania. Dodatkowo o jego przyznanie mogą ubiegać się doktoranci. Warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc złożyć wniosek jest rozpoczęcie nauki na wyższej uczelni przed ukończeniem dwudziestu pięciu lat.
Dodatkowym warunkiem jest odpowiednia wysokość osiąganego dochodu. Z założenia jest to kredyt skierowany do osób z rodzin biedniejszych. Stąd też dochód ten nie może przekraczać kwoty 2500 złotych.

Kiedy i gdzie składamy wniosek?

Kredytu studenckie nie otrzymamy w każdym z banków, które działają w Polsce. Do ich udzielania upoważnione zostały w chili obecnej następujące banki:

  • Bank PEKAO S.A;
  • PKO Bank Polski S.A;
  • SGB-Bank S.A;
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

W wybranym przez siebie banku student może złożyć wniosek kredytowy do dnia 15 listopada. Wnioski składane po tym terminie nie są przez bank rozpatrywane. Aby bank rozpoczął procedurę rozpatrywania wniosku konieczne jest dołączenie niezbędnych dokumentów. Jak przypadku każdego innego kredytu trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach. Student musi także dołączyć zaświadczenie z uczelni, że jest studentem lub doktorantem.

W jakiej wysokości oraz na jakich zasadach kredyt jest wypłacany?

Kredyt jest wypłacany w miesięcznych ratach. Ich wypłata następuje jedynie w okresie roku akademickiego. Wysokość jednej raty może wynieść 600 lub 800 złotych. Jaką kwotę kredytu bank zdecyduje się udzielić zależy od jego zabezpieczenia. Jeśli będzie ono wysokie, to student będzie otrzymywał wyższe raty. Kredyt spłaca się po dwóch latach od ukończenia studiów.